Trzykrotnie więcej wniosków o azyl

Submitted on śr., 03/22/2017 - 11:59

Immigration and Refugee Board (IRB) robi wszystko aby poradzić sobie ze zwiększającą się liczbą osób składających podania o azyl polityczny w Kanadzie, apelując jednocześnie do federalnego rządu o zwiększenie nakładów.

IRB, niezależny trybunał, który podejmuje decyzje w sprawach imigracyjnych i przypadkach uchodźców prawdopodobnie otrzyma w tym roku 30 tys. zgłoszeń, trzykrotnie więcej niż zaledwie 4 lata temu. Brak jest funduszy na rozpatrzenie takiej dużej liczby podań, w związku czym prawdopodobne jest znaczne wydłużenie czasu rozpatrywania wniosków, nawet o cztery lub osiem miesięcy.

IRB otrzymała 4 mln dol. na poradzenie sobie ze zwiększoną liczbą wniosków składanych przez Meksykanów, od czasu kiedy rząd zniósł obowiązek wizowy w grudniu.

Niepokojące jest także zwiększenie się liczby nieletnich migrantów, przekraczających granicę kanadyjską, bez opieki dorosłych.

Normal