Nie wszyscy mogą korzystać z urlopów rodzicielskich

Submitted on śr., 03/22/2017 - 12:18

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Institute for Research on Public Policy sugeruje, że obecnie istniejący w Kanadzie system urlopów macierzyńskich i rodzicielskich jest niewystarczający ponieważ nie wszyscy rodzice korzystają z rocznego urlopu oraz przysługujących im świadczeń i zbyt wiele osób jest poza systemem.

Dotyczy to przede wszystkim osób pracujących na kontrakty i samo zatrudniających się, którzy nie kwalifikują się na system świadczeń. Sytuacja ta będzie się pogłębiała jeszcze bardziej w
związku ze zmianą struktury rynku zatrudnienia, kiedy coraz więcej osób pracuje na zlecenia.

Osoby samo zatrudniające się mają prawo zapisać się do systemu Employment Insurance i otrzymywać rodzicielskie świadczenia ale takich jest ciągle zbyt mało. Często na przeszkodzie stoi obawa przed zmniejszeniem zarobków i trudnościami finansowymi.

Słychać także pogłoski jakoby rząd federalny uważał, iż dwunastomiesięczny urlop powinien de facto być przedłużony do półtora roku.

Normal