Καναδάς 150 ετών και το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον: Αναδυόμενες ανησυχίες για την υγεία και την ασφάλεια

Submitted by editor on Τετ, 09/06/2017 - 01:42

Απόδοση: Ι. Σ. Σαραϊδάρης

Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, ο Καναδάς γιόρτασε τα εκατό πεντηκοστά γενέθλιά του. Κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Ημέρας του Καναδά, οι Καναδοί αντικατόπτρισαν την ιστορία τους, τις αξίες τους και το μέλλον τους. Πράγματι, στην διάρκεια του 2017, πολλοί Καναδοί έχουν σκεφτεί βαθιά για το πόσο μακριά έχει έρθει ο Καναδάς από το 1867 και πώς θα μπορούσαμε να διαμορφώσουμε άλλα 150 χρόνια. Από την πλευρά μας, το Συμβούλιο Καναδικών Εγγεγραμμένων Επαγγελματιών Ασφαλείας (BCRSP), ένας κορυφαίος οργανισμός πιστοποίησης επαγγελματιών υγείας και ασφάλειας σε όλη τη χώρα, έχει επικεντρώσει τους προβληματισμούς μας στον τρόπο βελτίωσης των αποτελεσμάτων του ΣΑΑ στους συνεχώς εξελισσόμενους χώρους εργασίας του Καναδά.

Οι χώροι εργασίας του Καναδά καθώς και η εργατική του δύναμη έχουν αλλάξει δραματικά στην διάρκεια των τελευταίων 150 χρόνων. Οι καναδοί έχουν προαχθεί από τους παραγωγούς ξύλου και μεταφορείς νερού σε συμμετέχοντες σε μια πλήρως διαφοροποιημένη οικονομία, στην οποία οι βιομηχανίες των πόρων μας ευδοκιμούν παράλληλα με επιχειρήσεις που βρίσκονται στην αιχμή της ψηφιακής οικονομίας. Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι το μέλλον υπόσχεται ακόμη περισσότερες αλλαγές, με αυξημένο ρυθμό.

Καθώς οι χώροι εργασίας έχουν αλλάξει, όμοια έχουν αλλάξει και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Εξαιτίας αυτού, οι νόμοι, οι κανονισμοί και οι πρακτικές του ΣΑΑ που εισήχθησαν τις προηγούμενες δεκαετίες, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες εκείνης της εποχής, μπορεί τώρα να χρειαστεί να ενημερωθούν ή να επανεξεταστούν. Επιπλέον, καθώς η κοινωνία συνολικά εξελίσσεται, ο ίδιος ο ορισμός της ΣΑΑ πρέπει επίσης να αλλάξει.

Υπάρχουν τρεις τομείς που αφορούν ειδικότερα το ΣΑΑ: οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικεντρωθούν και να κατανοήσουν καλύτερα, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι Καναδοί εργαζόμενοι θα είναι υγιείς, προστατευμένοι και σεβαστοί στους χώρους εργασίας τους τα επόμενα χρόνια:

Ψυχική υγεία

Το 2016, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ηγήθηκε μιας μελέτης που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, χωρίς θεραπεία, 12 δισεκατομμύρια εργάσιμες ημέρες θα χαθούν λόγω της κατάθλιψης και του άγχους κάθε χρόνο μεταξύ του 2016 και του 2030. Ωστόσο, η ψυχική υγεία εξακολουθεί να αποτελεί θέμα ταμπού στον εργασιακό χώρο. Προχωρώντας προς τα εμπρός, οι εργοδότες θα πρέπει να αναθεωρήσουν όλα τα παρελθόντα στερεότυπα και να αναπτύξουν σύγχρονες πολιτικές υγείας που προωθούν την ψυχική υγεία στον εργασιακό χώρο. "Η ψυχολογική υγεία και ασφάλεια ενσωματώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους σε καθημερινή βάση, αποτελεί μέρος του τρόπου δομής των συνθηκών εργασίας και των πρακτικών διαχείρισης." Έχοντας αυτό υπόψη, η ψυχική υγεία είναι μια σημαντική πρόκληση σε όλους τους χώρους εργασίας . Η Καναδική Επιτροπή Ψυχικής Υγείας ανέφερε ότι σε ένα δεδομένο έτος ένας στους πέντε ανθρώπους στον Καναδά θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας ή μια ασθένεια, με κόστος για την οικονομία να υπερβαίνει τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Ένα Ψυχολογικό Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας μπορεί να βοηθήσει έναν οργανισμό να εντοπίσει τους κινδύνους που μπορούν να συμβάλουν στην ψυχολογική βλάβη του εργαζόμενου. Πρόκειται για μια προληπτική προσέγγιση που αξιολογεί τις πρακτικές του χώρου εργασίας σας και εντοπίζει εκείνους τους τομείς που χρήζουν επανεξέτασης.

 

Παρενόχληση στην εργασία

Ένας από τους σημαντικότερους τρόπους για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων του Οργανισμού Υγείας και Ασφάλειας στον εργασιακό χώρο στο εγγύς μέλλον είναι η καλύτερη κατανόηση της παρενόχλησης και της βίας στο χώρο εργασίας και η διασφάλιση ότι οι εργοδότες είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Οι μηχανισμοί καλύτερης εκτίμησης και υποβολής εκθέσεων, καθώς και η κατάρτιση, αποτελούν βασικά εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ακριβώς όπως οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται να αναγνωρίζουν και να προλαμβάνουν τους κινδύνους ασφάλειας σε εργοτάξιο ή εργοστάσιο, οι εργοδότες θα πρέπει να εκπαιδεύουν το προσωπικό τους ώστε να αναγνωρίζουν και να εμποδίζουν την παρενόχληση και τη βία στο χώρο εργασίας.

Μαριχουάνα στο χώρο εργασίας

Το πλαίσιο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τη νομιμοποίηση της μαριχουάνας παρουσιάζει θεμελιώδεις προκλήσεις για το ΟΥΑ. Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε από τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών του Ανθρώπινου Δυναμικού τον Ιούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εργοδότες δεν αισθάνονται επαρκώς προετοιμασμένοι για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η νομιμοποίηση στον εργασιακό χώρο. Το 45,9% των εργοδοτών δεν πιστεύουν ότι η υπάρχουσα πολιτική τους καλύπτει επαρκώς τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τη νομιμοποίηση της ψυχαγωγικής μαριχουάνας. Όπως τον Ιούνιο του 2018, η ημερομηνία στόχος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για νομιμοποίηση προσεγγίζει Οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας καλούνται να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές που παραδοσιακά θεωρούν την παράνομη ουσία μαριχουάνα επικαιροποιούνται ώστε να αντανακλούν το μεταβαλλόμενο νομικό τους καθεστώς, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

 

Αυτά τα τρία ζητήματα καταδεικνύουν ότι, καθώς εξελίσσεται η οικονομία και η κοινωνία του Καναδά, οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας και της υγείας καλούνται να διαχειριστούν ένα όλο και πιο περίπλοκο φάσμα θεμάτων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Σε αυτό το προκλητικό πλαίσιο, η BCRSP δεσμεύεται να εξασφαλίσει ότι οι επαγγελματίες του τομέα της Υγείας και Ασφάλειας είναι καλά εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουν τους χώρους εργασίας του σήμερα και του αύριο.

 

Ο Paul Andre, CRSP, είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Καναδών Εγγεγραμμένων Επαγγελματιών Ασφαλείας και Αναπληρωτής Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Northplace Safety Workplace.Απόδοση: Ι. Σ. Σαραϊδάρης