جھان

وزارت مهاجرت و شهروندی و پناهندگان کانادا روز سه شنبه ۷ دسامبر اعلام کرد زمان رسیدگی به پرونده مهاجرتی همسران و وابستگان شهروندان و مهاجران را سریع‌تر خواهد کرد.
شهروندان کانادایی متولد خارج از کشور که می‌خواهند پدر و مادر و یا پدربزرگ مادربزرگ‌های خود را بعنوان مهاجر به کانادا بیاورند فقط تا روز دوم ماه فوریه آینده فرصت دارند.