Articles

تنش میان هلند و ترکیه، گاوبندی راست ها؟

تشدید تنش میان ترکیه و هلند می تواند در انتخابات ۱۵ مارس پشتیبانی اسلام ستیزان را برای مارک روته نخست وزیر لیبرال هلند و در همه پرسی ۱۶ آوریل حمایت ترک های متعصب را برای رجب طیب اردوغان جلب کند. به این دلیل احتمال بند و بست پنهانی میان راستگرایان دو کشور وجود دارد

روز جهانی زن؛ مردان عامل استمرار خشونت علیه زنان

اگر دستیابی به عدالت فضیلت است؛ که هست؛ وضع موجود جهان عرصه نابرابری ها و نفی عدالت برای زنان و سایر هویت های جنسی در مقایسه با مردان و به نفع مردان است.
برچسب‌ها