کارزار زنان علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی برگزار می کند

Submitted on د., 03/20/2017 - 11:48

روزجهانی زن!

امسال در شرایطی به پیشواز هشت مارس می‌رویم که شاهد گسترده‌ترین صف‌آرایی زنان در طول تاریخ بوده‌ایم. شکوه حضور پرقدرت میلیون‌ها زن- و مردانی که از ستمگری بر زنان در رنج‌اند- درخیابان‌های سراسرجهان انرژی و امید را به صفوف جنبش جهانی زنان بازگرداند؛ و پیام قاطع، روشن و غیرقابل ‌انکاری به سیستم سرمایه‌داری مردسالارحاکم برجهان و دولت زن‌ستیز و فاشیستی ترامپ در آمریکا داد: «زنان در صف مقدم مبارزه با فاشیسم و واپس‌گرایی ایستاده‌اند و برای احقاق حقوق خودشان و سایر فرودستان مبارزه خواهندکرد!»

امسال تولد «کارزار مبارزه با خشونت خانگی، اجتماعی و دولتی بر زنان» فرصت جدیدی در مقابل جنبش زنان ایران و جهان قرار داده است؛ فرصتی برای پیوستن به یک مبارزه‌ی متحد، پرشور و جسورانه‌‌ی جهانی. هر زنی که از خشونت بر زنان در رنج است می‌تواند به جویبارهای این مبارزات بپیوندد تا تبدیل به رودی خروشان در جهت مبارزه برای سرنگونیِ انقلابی رژیم زن‌ستیزجمهوری اسلامی شویم.

نمایش فیلم “رقص برای تغییر” مستند ۵٠ دقیقه ای  ساخته ی شهرزاد ارشدی  برنده جایزه فستیوال گلاویژ ٢٠١۵.  داستان زندگی ۶ زن پیشمرگه کرد (ایران) از سه نسل مختلف، تجربیاتشان در دوران انقلاب و رودررویی با جمهوری اسلامی و انتخاب مبارزه علیه نابرابری  برای  ساختن آینده ای بهتر. با حضور فیلمساز شهرزاد ارشدی، برای معرفی فیلم و پاسخ به پرسش ها